B17 Vitamini (Laetril) Nedir? Kanser Üzerine Etkileri Nelerdir?

Amigdalinden Üretilen Laetril'in Sağlık Üzerine Etkileri

2.284

Laetril, daha çok amigdalin veya B17 vitamini olarak bilinmektedir. Aslında laetril, amigdalinin saflaştırılmasıyla oluşturulmuş bir maddedir. Birçok meyve ve meyve çekirdeğinde bulunan laetril, kanser tedavisi ile ilgili çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu iddiayı destekleyecek sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.

Kanser tedavisinde ilk kullanımına Amerika’da 1920’li yılların başlarında rastlanmaktadır. 1970’li yıllarda kanser önleyici ilaç olarak kullanılmıştır. Ancak bir süre sonra Amerika’da zehirli olarak değerlendirilip yasaklanmıştır. Laetril enjeksiyon yoluyla veya hap olarak alınabilir. Laetril içeriğinde yer alan siyanürün, vücutta hidrojen siyanüre dönüşerek kanser öncüsü madde olduğu ileri sürülmüştür. Ancak birçok çalışmada bu etki için yeterli kanıt bulunamamıştır. İlginç olarak bazı çalışmalarda laetrilin kan basıncını düşürdüğü, ağrıları azalttığı ve bağışıklığı desteklediğine de rastlanmaktadır.

Laetril Kanserle Nasıl Mücadele Eder?

Laetril, vücutta 3 bileşiğe parçalanmaktadır. Bu bileşikler; hidrojen siyanür, benzaldehit ve prunazindir. Bu bileşiklerden sağlık için asıl yarar sağlayanı hidrojen siyanürdür. Kanser tedavisi ile ilgili olan araştırmalarda daha çok bu madde üzerinde durulmuştur. Ancak kanserle savaşma konusunda elde edilen veriler akıllardaki karışıklıkları giderecek kadar net değildir.

Laetril (B17 Vitamini)’in Doğal Formu Olan Amigdalin’in Farmakolojik Bazı Etkileri   

Amigdalin, acı bademde bulunan ve uzun yıllardır geleneksel çin tıbbında kullanılan doğal bir bileşendir. Fransız bir kimyager tarafından bu madde, öksürüğü gidermesi ve kanser ilaçlarına yardım amacıyla ayrıştırılmıştır.

  • Antitussif Ve Antiastmatik Etkileri (Öksürük Giderici ve Astım Nöbetlerini Önleyici)

İçeriğindeki hidroksianik asit, solunum hareketlerini düzenleyebilmekte ve böylelikle antitussif ve antiastmatik etkilere sahip olabilmektedir. Amigdalinin; Respiratuar Distres Sendromu (RDS) hayvan deney modellerinde, pulmoner sürfaktan sentezini teşvik edebiliceği ve hastalığı iyileştirebileceği belirtilmiştir.

  • Bağışıklık Sistemine Etkisi

Amigdalin, kan T lenfositlerini önemli ölçüde arttırabilmektedir. Dolaylı olarak bağışıklık fonksiyonunun desteklenmesinde rol oynar. Bunun dışında amigdalinin deney hayvanlarında aterosklerozu azalttığı ve lipid kompozisyonunu düzenlediği belirtilmiştir.

  • Sindirim Sistemi Üzerine Etkisi

Amigdalinden ayrıştırılan benzaldehit, pepsin aktivitesini inhibe ederek sindirim fonksiyonunu etkileyebilmektedir. Ayrıca, amigdalinin kronik gastritli olan ratlarda iyi bir terapötik etkiye sahip olduğu bildirilmiştir.

  • Analjezik Etkisi (Ağrı Kesici)

Amigdalinin bazı çalışmalarda postaglandin E2 ve nitrik oksit sentezini inhibe ederek, antinflamatuar ve analjezik etkiler ürettiği bildirilmiştir.

  • Anti-Tümör Etkisi

Yapılan birçok çalışmada amigdalinin antitümör aktivitesi olduğuna değinilmiştir. Son zamanlarda ise, amigdalinin antitümör mekanizması üzerinde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bir çalışmada; amigdalinin insan lösemi kanser hücrelerinde hücre ölümünü sağlayabileceği doğrulanmıştır.

Bir başka çalışmada amigdalinin; akciğer kanseri invazyonu ve metastazı üzerine yapılmış ve etkisinin düşük olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışmada amigdalinin dozuna bağlı olarak bir şekilde meme kanseri hücrelerinde adezyonu (tümör hücre yapışması) engellediği ve tümör hücresi büyümesini ve metastazını inhibe ettiği bildirilmiştir.

Sonuç olarak;

Birçok çalışmada laetrilin, insanlarda ve hayvanlarda kanser tedavisi için etkisiz olduğu saptanmıştır. Kanser üzerinde olumlu etki sağladığı bilimsel çalışmalar oldukça az olup, çalışmalarda antitümör mekanizması da açık değildir. Fazla doz kullanımında toksik etki gösterebileceği ve ölüme neden olabileceği belirtilmiştir.

  • B17 vitamini olarak adlandırılan laetril, birçok ülkede siyanür zehirlenmesine neden olabileceği gerekçesiyle FDA tarafından yasaklanmıştır. Gıdaların ve maddelerin etkileri bilinmeden ve uzmanına danışılmadan kullanılması sakıncalıdır.

METASTAZ : Kanser hücrelerinin başladığı yerden vücudun başka bölgelerine yayılarak yerleşmesi durumudur.

ANTİTÜMÖR: Tümör meydana gelmesini engelleyen, tümörün büyümesine engel olan.

ANALJEZİK: Ağrı Kesici

ANTİTUSSİF: Öksürük Giderici

ANTİASTMATİK: Astım nöbetlerini önleyici

İNVAZYON: Tumoru oluşturan hücrelerin bulundukları alandan çevreye yayılmalarıdır.

Laetrile/Amygdalin (PDQ®). (2017, Mart 15). PDQ Cancer Information Summaries.

Aree, M., & Lee, H. (2016). Amygdalin Regulates Apoptosis and Adhesion in Hs578T Triple-Negative Breast Cancer Cells. The Korean Society of Applied Pharmacology, 62-66.

JIANZHEN, L., WEN, X., TIANTIAN, L., HAILIAN, W., MINGHAN, S., ERWEI, H., et al. (2017). Amygdalin ameliorates the progression of atherosclerosis in LDL receptor‑deficient mice. MOLECULAR MEDICINE REPORTS, 8171-8179.

Liyu, Q., Bo, X., Yaguo, W., & Jun, Q. (2015). Amygdalin-mediated inhibition of non-small cell lung cancer cell invasion in vitro. Int J Clin Exp Pathol, 5363-5370.

Xiaohong Xu, Z. (2014). Advanced research on anti‑tumor effects of amygdalin. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 1-5.

 

Uyarı! BirBes.com içeriklerinin bir bölümü veya tamamı, BirBes. com – Beslenme Biliminin Geleceği’nin daha önceden yazılı izni ve onayı alınmadan kopyalanamaz, yayımlanamaz, hiçbir ortamda kaydedilemez, değiştirilemez ve uyarlanamaz. Bütün yasal haklar saklıdır.
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum