Yağsız Vücut Kütlesi (Fatt Free Mass) Hesaplama Aracı

Yağsız Vücut Kütlesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yağsız Vücut Kütlesi [Fat Free Mass (FFM)], tüm hücre ve dokuların depo yağı dışında kalan proteinden zengin bölümü, hücre dışı ve hücre içi sıvıları, mineral kütlesini ve vücudun elzem lipidlerini içerir. FFM; metabolik yönden aktif, depo yağı ise inaktiftir. Kadınlarda toplam FFM, vücut ağırlığının %85'ini, erkeklerde ise %88'ini oluşturur. Ancak kadınlarda aktif FFM oranı erkeklere oranla oldukça düşüktür.

Bazal metabolizma hızı FFM nin metabolik aktivitesi sonucu oluşur. Bu nedenle FFM, enerji ve besin ögeleri gereksiniminin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Kadınların vücudunda aktif FFM bölümü daha az olduğundan bazal metabolizma hızı erkeklerden daha düşüktür.

Sahip olduğunuz antropometrik ölçümlere göre, vücudunuzda bulunması gereken yağsız vücut kitlesi miktarını bu araç ile hesaplayabilirsiniz👇🏻


litre


0 kg
* Doldurulması zorunlu alanlar