Akkermansia Muciniphila Nedir? Etkileri Nelerdir?

154

Mikrobiyota öneminin anlaşılması ve ayrıntılı inceleme imkanlarının oluşması ile mikrobiyota değişimlerinin detaylı araştırılması gündeme gelmiştir. En karmaşık bakteri topluluğu insan vücudunda kalın bağırsaklarda yaşamaktadır. Bu durum; türler arasında ilişkilerin olduğu bir ekosistem oluşturmaktadır.

2004 yılında Murriel Derrien tarafından karakterize edilen Akkermansia Muciniphila; insan bağırsak mikrobiyotasında, toplam bakterilerin %0.5-5’ini oluşturan bir bakteri türüdür. Bu keşif, insan vücudunun kendi prebiyotiklerini veya mikrobiyal substratlarını ürettiği fikriyle başlatılmıştır. Ayrıca, anne sütünde bulunduğu tespit edilmiştir.

  • Yapılan çalışmalar; obezite, tip 2 diyabet, inflamatuar bağırsak hastalıkları, hipertansiyon ve karaciğer hastalıkları gibi çeşitli patolojik durumlarda A. muciniphila’nın sayısının azaldığını bildirmiştir. Tersine, metformin uygulaması ve bariatrik cerrahi gibi antidiyabetik tedavilerde ise A. muciniphila sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir. Bu nedenle; A. muciniphila’nın, düşük dereceli inflamatuar ilişkili spesifik metabolik bozukluklardan ve kardiyometabolik risk faktörlerinden korunmaya katkıda bulunabileceği öne sürülmüştür.
  • Yapılan bir başka çalışmada; sağlıklı farelerde, obez ve diyabetik farelere göre daha yüksek oranlarda A. muciniphila bulunduğu saptanmıştır.
  • A.Muciniphila’nın bağırsak bariyer fonksiyonlarında da etkili olduğunu gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada; yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde A.Muciniphila’nın bağırsak mukozal bariyer fonksiyonunu iyileştirip inflamasyonu ve metabolik endotoksemiyi azalttığı gözlenmiştir.
  • Bir çalışmada; denekler Tip 2 diyabet, prediyabet ve normal glikoz toleransına sahip olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Grupların bağırsak florasının farklı olduğu gözlenmiştir. Normal glikoz toleransı olan grupta, prediyabetli gruba göre bütirat üreten A.muciniphila sayısı daha yüksek bulunmuştur.
  • Obezlerde egzersizin mikrobiyota üzerine etkisini araştıran bir çalışmada; düzenli egzersiz yapan sporcular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, A. muciniphila yoğunluğunun daha fazla olduğu gözlenmiştir.
  • Son kanıtlar, bozulmuş bağırsak mikrobiyotası ile obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi metabolik hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Daha yüksek A. Muciniphila yoğunluğunun daha sağlıklı metabolik durumla ilişkili olduğu bulunmuştur.
  • Yapılan bir araştırma; yüksek yağlı diyetin, metabolik parametreler ve bağırsak mikrobiyota bileşimi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Yüksek yağlı beslenmenin A. Muciniphila yoğunluğunu azalttığı saptanmıştır.

Metabolik hastalıkların tedavisinde; insülin direnci, ateroskleroz ve lipid metabolizma bozuklukları tedavi edilirken, bağırsak mikrobiyotasını hedef alan tedaviler de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, dislipidemi ve obezite gibi hastalıklarda prebiyotik ve probiyotik ağırlıklı beslenme ön plana çıkarılmalıdır.

Günümüzde A. Muciniphila; obezite, diyabet, karaciğer hastalıkları ve kardiyometabolik bozukluklarla ilişkili metabolik sorunları iyileştirmek için yeni bir potansiyel aday olarak kabul edilmektedir.

Fatih Kuzu. (2017). Bağırsak Mikrobiyotasının Obezite, İnsülin Direnci ve Diyabetteki Rolü. J Biotechnol and Strategic Health Res, 68-80.

Patrice D. Cani, Willem M. de Vos. (2017). Next-Generation Beneficial Microbes: The Case of Akkermansia muciniphila. Next-Generation Beneficial Microbe, 1-8.

Racha El Hage, Emma Hernandez-Sanabria, Tom Van de Wiele. (2017). Emerging Trends in “Smart Probiotics”: Functional Consideration for the Development of Novel Health and Industrial Applications. Next Generation Probiotics for Health and Industry, 1-11.

Yüksel Altuntaş, Adnan Batman. (2017). Mikrobiyota ve metabolik sendrom. Turk Kardiyol Dern Ars , 286–296 .

Uyarı! BirBes.com içeriklerinin bir bölümü veya tamamı, BirBes. com – Beslenme Biliminin Geleceği’nin daha önceden yazılı izni ve onayı alınmadan kopyalanamaz, yayımlanamaz, hiçbir ortamda kaydedilemez, değiştirilemez ve uyarlanamaz. Bütün yasal haklar saklıdır.

Yorumlar

avatar
  Abone Ol  
Bildir