Beslenme ve Diyetetik Uzmanları (Diyetisyenler) İçin Sosyal Medya Kullanım Rehberi ve Etik Kuralları

Bir Diyetisyenin Sosyal Medyada Uyması Gereken Etik Kurallar Nelerdir? Paylaşımlarda Nelere Dikkat Etmelidir?

2.393

Bloglar, sosyal ağlar ve medya paylaşım siteleri de dahil olmak üzere sosyal medya araçları; beslenme ve diyetetik uzmanlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına ve halkla doğrudan temas etmesine yardımcı olmaktadır.

Sosyal medya, birçok anlamda diyetetik uygulamalarına yön vermiş, gıda ve beslenme bilgisinin iletişimi için yeni kulvarlar oluşturmakla birlikte sanal beslenme danışmanlığı, hasta eğitimi, birebir destek ve toplumsal sağlık kampanyaları için etkili bir araç haline gelmiştir. Gün ve gün artmakla birlikte, beslenme ve diyetetik uzmanları sosyal medyayı meslektaşlarıyla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için; yeni iş mecraları aramak, güncel araştırmalardan haberdar olmak, bir amacı savunmak, yeni ürünleri veya hizmetleri desteklemek ve bir iş kurmak için kullanmaktadır. Sosyal medyanın meslekteki potansiyel rolü çok geniş kapsamlı olsa da, etik ve profesyonellik ile ilgili takip edilmesi gereken önemli kurallar vardır.

Beslenme ve diyetetik uzmanları, sosyal medya kullanırken de mesleğin her alanında geçerli olan aynı etik kuralları uygulamakla yükümlü olduklarını unutmamalıdır.

Ek olarak, Federal Ticaret Komisyonu’nun kuralları, Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluk Yasası kapsamındaki hasta/müşteri gizliliği ve fikri mülkiyeti koruyan telif hakkı yasaları dahil olmak üzere, sosyal medya profesyonelliği ile ilgili tüm faktörlerin tam olarak anlaşılması önemlidir. Günümüz dijital çağında, beslenme ve diyetetik uzmanlarının sosyal medyanın mesleki fırsatlarını ve zorluklarını tanıması elzemdir.

Sosyal medyayı etkin ve etik bir şekilde kullanamamak, uygulayıcıya bireysel olarak ve mesleğe kötü bir şekilde yansıyabilir. Bazı ihlallerin yasal yaptırımları olabilir. Beslenme ve Diyetetik Akademisi bu makale ile sosyal medyanın ilgisi, potansiyel uygulamalar, en iyi uygulamalar, faydalar ve riskler konusunda rehberlik etmeyi amaçlamıştır.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanları (Diyetisyenler) İçin Sosyal Medya Kullanım Rehberi

Sosyal medya; insanların bilgi edinme, bağlantı ve iletişim kurma şeklini önemli ölçüde değiştiren, sürekli gelişen ve evrilen web tabanlı ve mobil teknolojiler olarak ifade edilmektedir. Dört ana kullanım alanı etrafında yapılandırılmış geniş bir ekosistemi temsil eder: yayınlamak, paylaşmak, tartışmak ve ağ kurmak.

Daha öncelerde “yeni medya” olarak adlandırılan sosyal medya, tüm medyanın ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok insanın haber alabileceği dominant bir yolu temsil etmektedir. Ancak günümüzde insanlar, kendi haber akışlarından sorumlu olmakta ve doğrudan kendi haber kaynaklarıyla iletişim kurabilmektedir. Örneğin, Facebook ve Twitter’ın bir haber kaynağı olarak kullanımı hızla artmaktadır. İletişim artık tek yönlü veya sadece pasif bir izleyici kitlesine yayın yapmaktan ibaret değildir. Sosyal medya, bağlantılar ışığında serpilir ve halkın makaleler hakkında yorum yapmasına, yazarları olumlu veya olumsuz olarak eleştirmesine ve bilgilerini aile ve arkadaşlarla paylaşmasına olanak sağlamaktadır. Sosyal medya aynı zamanda, herhangi birinin yayınlama ve paylaşma fırsatı bulmasına ve bunun sonucunda etkinin demokratikleşmesine yol açan bir çağa öncülük etmiştir.

Sosyal medya terimi, medya konseptini aşmakta ve günümüzde insanların hem kişisel hem de profesyonel olarak çevrimiçi etkileşimde bulunma ve birbirleriyle bağlantı kurma yollarını temsil etmektedir. Bir sosyal medya düşünce lideri, dijital analist ve antropolog olan Brian Solis sosyal medyayı: insanların haberleri, bilgileri ve içeriği keşfetme, okuma ve paylaşma şeklindeki bir değişim olarak tanımlamaktadır. Monoloğu (birden çoğa) diyaloğa (çoktan çoğa) dönüştüren, sosyoloji ve teknolojinin bir birleşimidir.

 • İnternet, giderek artan bir biçimde, bir sağlık bilgisi kaynağı haline gelmektedir. Pew Araştırma Merkezi, yetişkin internet kullanıcılarının %72’sinin bir teşhis aramak, tedavi araştırmak veya benzer sağlık endişelerini paylaşan başka bireyleri aramak gibi sağlıkları hakkında bilgi edinmek amacıyla internete başvurduklarını belirtmiştir. Çok sayıda araştırmacı, internetin büyümesinin bir gıda ve beslenme bilgisi kaynağı olarak görülmesiyle ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.

Artan sayıda beslenme ve diyetetik çalışanı, gıda ve beslenme blogları veya web siteleri oluşturmakta ve halkı eğitmek, yeni danışanlar çekmek, çevre edinmek, hastalarla ilgilenmek, kitap veya diğer ürünleri tanıtmak ve profesyonel bir marka oluşturmak için sosyal medya kullanmaktadır. Food & Nutrition Dergisi, Beslenme ve Diyetetik Akademisi üyesi olan konuk blog yazarlarına ev sahipliği yapmakla birlikte, dört konuk bloğa da ev sahipliği yapmaktadır: Stone Soup, The Feed, The Cutting Board ve Student Scoop. Online yayınlar @FoodNutriMag sosyal kanalları aracılığıyla tanıtılmakta ve Food & Nutrition Dergisi’nin basılı versiyonunda vurgulanmaktadır. Buna ek olarak, önemli sayıda beslenme ve diyetetik çalışanı, Huffington Post, WebMD ve US News & World Report gibi uluslararası web sitelerinin konuk blog yazarları veya düzenli katılımcılarıdır. Birçok beslenme ve diyetetik çalışanı, bloglar ve sosyal medya etkileri aracılığıyla reklam, sponsorlu yayınlar, destekler, birlikte oluşturulan içerikler oluşturarak ve diğer pazarlama ortaklıkları yoluyla para kazanmayı seçmektedir.

Sosyal medya kullanımı büyümeye devam ettikçe, beslenme ve diyetetik uzmanları çevrimiçi tüm faaliyetlerde, mesleki ve etik standartları korumak için bilgiye, kaynaklara ve stratejilere ihtiyaç duymaktadır. Bu makalenin amacı, beslenme ve diyetetik uzmanlarının sosyal medyada kendinden emin ve sorumlu bir şekilde çalışmalarına yardımcı olmak için gerekli rehberliği sağlamak ve;

 • Kendilerini çoklu sosyal medya platformlarında bilime dayalı, güvenilir bilgi kaynakları olarak konumlandırmak,
 • Gıda ve beslenme ile ilgili doğru, çevrimiçi bilgilerin dengesini olumlu yönde etkilemek için dijital varlıklarını arttırmak,
 • Uygulama alanlarını genişletmek ve sosyal medya tarafından sağlanan yeni iş fırsatlarını değerlendirmek,
 • Etik, profesyonellik, şeffaflık ve ifşa ile ilgili hataları ve yanlış yargıları önlemek,

için öncü olmayı hedeflemektedir.

Sosyal Medyanın Fırsatları ve Faydaları

Sağlık hizmetlerinde sosyal medya kullanımı hızla artmaktadır. Çok sayıda araştırma, sosyal medyanın davranışı değiştirme ve sağlık sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Sosyal medya müdahaleleri arasında bloglar, çevrimiçi topluluklar, metinler, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, giyilebilir cihazlar, videolar, web tabanlı kişisel izleme, çevrimiçi eğitim modülleri ve sanal beslenme danışmanlığı yer almaktadır. Artan etkileşim, paylaşılan deneyimler, birebir destek, gerçek zamanlı iletişim, bilgiye daha geniş erişim ve maliyet etkinliği, sosyal medyayı; beslenme eğitimi, fikir savunma ve halk sağlığı kampanyaları, sosyal medyayı kullanmanın temel faydalarıdır.

Sosyal medya aynı zamanda; klinik çalışmalar için katılımcı edinme, acil durum hazırlıklarına yardımcı olma, hastalık aktivitesini izleme ve sağlığı iyileştirmek için analiz edilebilecek verileri toplama konusunda gereken zaman ve masrafları azaltmaya yardımcı olmaktadır. Örneğin Google, grip aktivitesini takip etmek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan tarafından Google’da aranan “Grip Trendleri”ni açıkladı. PatientsLikeMe ve CrowdMed gibi sosyal ağ siteleri, insanların sağlık bilgilerine erişmeleri ve aynı durum veya hastalığı olan başka insanlardan destek almaları için bir ortam sağlamaktadır.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sosyal medyayı stratejik bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve Facebook, Twitter, YouTube, podcast’ler, widget’lar ve diğer sosyal medya araçlarının sağlık iletişimine entegre edilmesi ve diğer sosyal medya araçlarının sağlık iletişim kampanyalarına dönüştürülmesi konusunda rehberlik sağlamak için bir sağlık iletişimcisinin sosyal medya araç setini oluşturmuştur. CDC tarafından belirtilen sosyal medyanın birçok faydası şunlardır:

 • Sağlık bilgisinin zamanında yayılmasını ve potansiyel etkisini arttırmak,
 • Bilgi paylaşımını teşvik etmek için izleyici ağlarından yararlanmak,
 • Daha geniş ve farklı kitleleri içerecek şekilde erişimi genişletmek;
 • Belirli kitlelere ulaşmak için hedeflenmiş mesajlar uyarlamak,
 • Katılım, iletişim, işbirliği ve halkın etkileşimini kolaylaştırmaktır.
Sosyal medya etkileşimi, sağlık iletişimini tamamlamanın bir yolu olarak hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır, ancak farklı sosyal medya uygulamalarının göreceli etkisi, çevrimiçi sağlık iletişiminin kalitesi ve güvenilirliğinin potansiyel mekanizmalarının gözlemlenmesi ve iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, sosyal medyanın davranış değişikliği üzerindeki uzun vadeli etkililiğini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanları (Diyetisyenler) ve Sosyal Medya

Beslenme ve diyetetik uzmanları tarafından yazılan bloglar, halkın daha sağlıklı yiyecek seçimleri yapmasına yardımcı olmak için değerli olabilmektedir. Bissonnette-Maheux ve meslektaşları, yetersiz beslenme alışkanlığına sahip olan kadınların, diyetisyenler tarafından yazılan blogların güvenilirliğine ve bu beslenme ve diyetetik uzmanlarının sağladığı kişisel bağlantıya değer verdiklerini ortaya koymuştur.

 • Yapılan bir araştırmada kadınlar; yeni gıdalar, beslenme eğilimleri, sağlıklı tarifler ve beslenme hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, blogların çeşitli faydalarını belirtmiştir. Araştırmacılar, diyetisyen bloglarının kronik hastalıkları önlemek için önemli bir beslenme bilgisi aracı olabileceği sonucuna varmıştır.

Eğer beslenme ve diyetetik uzmanları dijital teknolojilerde gıda ve beslenme bilgilerini iletme konusunda yetkin olmazsa, bu başkalarının yakalayabilmeleri için kapıları açan kaçırılmış bir fırsata dönüşmektedir. Sosyal medya, herhangi bir beslenme bilgisine sahip olmayan kişilerin yaygın bir şekilde iletişim kurmasına ve geniş kitleler oluşturmasına olanak sağlamıştır. Çevrimiçi beslenme ve sağlık bilgisi hacmi, halkın neyin doğru, güvenilir ve bilime dayalı olduğunu ayırt etmesini zorlaştırmıştır. Bazı sosyal medya influencerları ve çevrimiçi kaynaklar tarafından verilen yanıltıcı, hatalı ve potansiyel olarak zararlı tavsiyeler tespit edilmiştir.

Dünyanın en büyük beslenme ve diyetetik organizasyonu olan Akademi’nin vizyonu “gıda ve beslenme yoluyla sağlığı optimize etmek” ve misyonu “üyelerin gıda ve beslenme liderleri olmalarını sağlamak”tır. Sosyal medya, beslenme ve diyetetik uzmanlarının çok daha geniş kitlelere ulaşmalarını ve diğer sağlık uzmanları, medya ve halkla değerli ilişkiler geliştirmelerini sağlayarak vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmede etkili bir araçtır.

 • Sosyal medya aynı zamanda halk sağlığını iyileştirme ve danışanların ilgisini çekmek, bir iş kurmak ve ek bir gelir kaynağı sağlamak gibi faydalarıyla, beslenme ve diyetetik çalışanının kariyerini ilerletme potansiyeline sahiptir.

Tüm beslenme ve diyetetik uzmanları için sosyal medya; meslektaşlarla iletişim kurmanın, iş aramaya başlamanın, yeni araştırmalara erişmenin ve paylaşmanın ve bir tüketici açısından gıda ve beslenme alanını daha iyi anlayabilmenin etkili bir yolu olabilmektedir. Her beslenme ve diyetetik çalışanı sosyal medyada aktif bir rol oynamayı seçmeyebilir, ancak sosyal medyanın çoğalması nedeniyle, günümüz kültüründe temel bir sosyal medya anlayışına sahip olması oldukça önemlidir.

Diyetsiyenler İçin Sosyal Medya’da Etik Kurallar ve Profesyonellik

Beslenme ve diyetetik uzmanları, sosyal medya kullanırken de mesleğin her alanında geçerli olan aynı Etik Kuralları uygulamakla yükümlü olduklarını unutmamalıdır. Aşağıda sosyal medyada yer alan beslenme ve diyetetik uzmanlarına uygulanan başlıca etik ilkeleri gösterilmektedir.

Bir beslenme ve diyetetik çalışanı:

 • Kendini dürüstlük, doğruluk ve adaletle donatır (İlke 1),
 • Yüksek mesleki uygulama standartlarını destekler ve teşvik eder (İlke 2),
 • Mesleği ile ilişkili ya da uygulanabilir tüm yasa ve düzenlemelere uyar (İlke 4),
 • Yanlış veya yanıltıcı uygulamalarda veya konuşmalarda bulunmaz (İlke 6),
 • Müşterileri ve hastaları saygılı ve özenli bir şekilde ele alır (örneğin, Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluk Yasası) (İlke 9),
 • Gizli bilgileri korur ve tam gizliliği güvence altına alma konusundaki kısıtlamalar hakkında yeterli açıklamaları yapar (İlke 10),
 • Güvenilir ve kanıtlanmış bilgiler sunar ve tartışmalı bilgileri kişisel önyargıları olmadan yorumlar ve meşru fikir farklılıkları olduğunu kabul eder (İlke 13),
 • Gerçek veya potansiyel bir çıkar çatışması oluşumu konusunda tetiktedir ve bir çatışma çıktığında uygun önlemi alır (İlke 15),
 • İmajını zedeleyebilecek veya mesleki yargılarını etkileyebilecek hediyeleri, parasal teşvikleri ve diğer hususlara davetiye çıkarmaz, teklif etmez, kabul etmez ( İlke 18).

Tüm çevrimiçi faaliyetler için geçerli olan Beslenme ve Diyetetik / Kayıtlı Diyetisyenler İçin Etik Kuralları Komisyonu'nda belirtilen etik ve profesyonel standartlar. Amerikan Diyetetik Derneği'nden uyarlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinde sosyal medyanın büyümesi nedeniyle, Amerikan Tabipler Birliği, Kanada Tabipler Birliği ve Amerikan Hekimler Koleji, Devlet Tabip Kurulları Federasyonu, Amerikan Hemşireler Birliği ve Ulusal Koleji dahil olmak üzere, birçok sağlık meslek kuruluşları tarafından sosyal medya politikaları geliştirilmiştir. Devlet Hemşirelik Kurulları Konseyi, Amerikan Hastane Birliği ve Mayo Clinic de dahil olmak üzere birçok hastaneye, sosyal medya politikaları tanıtılmıştır.

Bir Avrupa sivil toplum örgütü olan Health On The Net (Net Üzerinden Sağlık), çevrimiçi sağlık bilgilerinin uygun ve etik kullanımı konusunda yönergeler içeren sağlık profesyonelleri için bir davranış kodu oluşturmuştur. Sosyal Medya Yönetimi adlı internet sitesinde de sağlık kurumları da dahil olmak üzere, birçok kuruluştan gelen sosyal medya politikalarının bir veritabanı mevcuttur.

Sağlık hizmetler sosyal medya politikaları; hasta mahremiyeti, profesyonel sınırlar, doğru ve güvenilir bilgiler ve şeffaflık dahil olmak üzere birçok etik ve profesyonellik sorunu çözmeye yöneliktir. Sosyal medya politikalarının çoğu, kullanıcıları; kişisel ve profesyonel kimliklerini çevrimiçi olarak ayırmaya teşvik etmektedir. Ancak, özel ve kamu görevlileri arasındaki çizginin sürekli aşılması ve birçok sosyal medya platformundaki zorluklar nedeniyle bu bölünmeye karşı tartışmalar yaşanmıştır. Örneğin Facebook, kişisel bir profile ve işletme sayfasına izin vererek, kişisel ve profesyonel kimlikleri ayırmayı kolaylaştırır. Bununla birlikte Twitter, Instagram ve Snapchat gibi diğer sosyal medya platformları, kullanıcılarının profillerini ayırmak yerine, birden çok hesap açmaya yöneltmektedir, ancak bu birçok kullanıcı için sorun yaratabilecek bir durumdur.

 • DeCamp ve meslektaşları, sağlık uzmanlarının, potansiyel sosyal medya içeriğinin kişisel mi, yoksa profesyonel mi olduğu ve kamusal alan için uygun olup, olmadığına karar vermek için zaman harcamaması gerektiğini savunmakla birlikte, sosyal medya iletişimi bağlantısının bir kısmının sınırlarının kasıtlı olarak bulanıklaştırılmasına, hiyerarşilerin seviyelendirilmesine ve şeffaflığın değerli olduğuna inanmaktadır. Tüm sosyal medya paylaşımları halka açık olmalı ve hasta/müşteri gizliliği, saygılı davranış ve işverenlerin sosyal medya politikalarına özellikle önem verilmelidir.
Amerikan Doktorlar Koleji ve Devlet Tabip Kurulları Federasyonu, hastalarla ve meslektaşlarıyla etkileşimlerinde sınırları bulanıklaştırmamak için, kişisel ve mesleki kimliklerin ayrı tutulmasını, ancak başlangıç noktası olarak kılavuzlarının kabul görmesi gerektiğini önermektedir ve bu kılavuzlar, teknoloji ilerledikçe ve yeni uygulamalar ortaya çıktıkça değiştirilip adapte edilmelidir.

Beslenme ve Diyetetik Akademisi web sitesine ve Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya kanallarına katkıda bulunanlar için bir sosyal medya politikası uygulamaktadır. Birçok üye, ulusal olarak kampanya yapma amaçlı sosyal medya kullandığından, akademi, adalet ve profesyonellik sağlamak için sosyal medyaya yönelik ulusal kampanya kılavuzları geliştirmiştir. Aşağıda akademi liderlik pozisyonları için kampanya yapan üyelerin sosyal medya parametreleri gösterilmektedir.

İzin Verilir İzin Verilmez
Seçilen bir makama kampanya yapmak için kişisel sosyal medya kanallarını kullanmak Akademi’nin resmi veya organizasyonel birimlerinin sosyal medya kanallarını ve işvereniyle, uzmanlarıyla, müşterileriyle, gönüllü gruplarıyla veya diğer kuruluşlarla ilişkili sosyal medya kanallarını kullanmak
Akademi üyelerine kendilerine oy vermeleri için sebepler sunmak Muhalif adaylara karşı aşağılayıcı veya olumsuz yorumlar yapmak
Kampanya dahilinde #eatrightPRO etiketini kullanmak Akademi’nin sosyal medya kanallarında, bağlı kuruluşlarında, diyet uygulama gruplarında ve üye gruplarında kendini tanıtıcı yorumlar yayınlamak
Bir adayın mesleki veya kişisel sosyal medya etkinliğinin bir parçası olarak sosyal medya sohbetlerine ev sahipliği yapmak veya katılmak (seçimden bağımsız) Seçimler veya adaylık hakkında sosyal medya sohbetlerine ev sahipliği yapmak veya katılmak; Akademi grubu hesapları, medya sözcüleri ve kampanya yayınlarındaki elçiler de dahil olmak üzere Akademi’nin sosyal medya hesaplardan bahsetmek veya onları etiketlemek

Beslenme ve Diyetetik Akademisi ulusal kampanyası ve üye seçimleri için sosyal medya kuralları, EatRight

Medya ile Çalışma: Beslenme ve Diyetetik Akademisi Üyeleri için El Kitabı’nın sosyal medya bölümü; Facebook, Twitter, LinkedIn ve bloglar için öneriler sunmakta ve Beslenme ve Diyetetik Akademisi Dergisi’ndeki önceki makaleler, yasal uygulamalar, etik konular, mesleki sınırlar ve çevrimiçi toplulukların yönetimi de dahil olmak üzere, sosyal medya üzerine rehberlik sağlamaktadır. Food & Nutrition Dergisi düzenli olarak sosyal medyada #SocialPro etiketiyle makaleler yayınlamakta ve #SocialPro web seminerleri düzenlemektedir.

Akademi’nin Terimler Tanım Listesi, beslenme ve diyetetik uzmanlarına sosyal medya da dahil olmak üzere, iletişimde kullanabilecekleri standart bir dil sağlamaktadır. Akademi, Ulusal Beslenme Ayı gibi önemli etkinlikler hakkında sosyal medyaya sürekli kaynaklar sağlamaktadır (tıklayınız). Bu sosyal medya araç takımları; mesajlar, örnek sosyal medya yayınları ve beslenme ve diyetetik uzmanlarının kendi sosyal medya kanallarında paylaşabilecekleri görüntüleri içermektedir. Sosyal medya sözlüğü için sonraki başlığı takip ediniz.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanları (Diyetisyenler) İçin Sosyal Medyada Profesyonellik Standartları

Beslenme ve diyetetik uzmanları için sosyal medya profesyonelliği birçok faktör içermektedir. Bu konular, ileriki bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde özetlenmiştir.

 • Mahremiyet ve Gizlilik

Hastaların/danışanların mahremiyetini ve gizliliğini koruyunuz.

Hastalar/danışanlar hakkında notlar alırken veya onları fotoğraflarken onay alınız.

Hastalar/danışanlar ile saygılı bir ton ile konuşunuz.

Blog ve web sitesi ziyaretçilerinin mahremiyetine saygı gösteriniz.

Her sosyal medya platformundaki gizlilik ayarlarına aşina olunuz.

 • Mesleki Sorumluluk

Bir blog veya web sitesinde, bilgilerin bir sağlık uzmanından kişisel tavsiye almanın yerine geçmediğini belirten yer alan bir bildiri yayınlamayı düşünebilirsiniz.

Sosyal medyada profesyonel olmayan davranışları engelleyebilmek ya da yasa dışı danışmanlığın önüne geçebilmek için her devletin lisans gerekliliklerini gözden geçiriniz.

 • Mesleki Sınırlar

Kişisel ve profesyonel profilleri mümkün olduğunca ayrı tutunuz.

Sosyal medya sitelerinde hasta/danışanlarla bağlantı kurarken dikkatli ve seçici olunuz.

Hastalarla/danışanlarla yapılan çevrimiçi etkileşimleri eleştirel olarak değerlendiriniz.

İşverenin sosyal medya politikalarına uyunuz.

 • Kendini Tanıtma

Blog, web sitesi ve sosyal platformlarda profesyonel kimlik bilgilerinizi (kayıtlı diyetisyen veya beslenme ve diyetetik teknisyeni vb.) belirtiniz.

İlgili bilgileri gönderirken işvereni açıklayınız (örneğin, #çalışan).

Sosyal paylaşım sitelerinde veya bloglarda anonim olarak gönderi paylaşmayınız.

Akademi liderleri için, Akademi veya diyetetik mesleği ile ilgili mesaj paylaşıyorsanız pozisyonunuzu açıklayınız.

 • İçeriğin Güvenilirliği

Daima doğru ve gerçek bilgiler veriniz.

Bilim temelli gerçekler ve kişisel bakış açısı arasındaki farkı ayırt ediniz.

Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri paylaşınız.

Beslenme çalışmalarının veya belirtilen iddiaların kaynağını paylaşınız.

Yazılarınızda yeni çalışmaların sonuçlarına da yer veriniz.

Yanlış bilgileri ve yanlış anlaşılmaları düzeltiniz.

 • Şeffaflık

Herhangi bir çıkar çatışmasını beyan ediniz.

Alınan finansal destekleri belirtiniz. (örneğin, #reklam veya #sponsorlu).

Maddi bağlantıları açıklamak için Federal Ticaret Komisyonu rehberine uyunuz.

Blog, web sitesi ve sosyal platformlardaki içeriklerdeki editöryal özellikler ve reklamlar arasındaki farkı açıkça ayırt ediniz.

 • Fikri Mülkiyet

İçerik oluştururken ve paylaşırken telif hakkı yasalarına uyunuz.

Başkaları tarafından oluşturulan içeriği paylaşırken Adil Kullanım (CopyRight) ve Creative Commons hakkında bilgi edininiz.

İzin almadan çevrimiçi fotoğrafları kullanmayınız veya makaleleri yayınlamayınız.

Daima kaynaklarınızı belirtiniz.

 • Kişisel Tutum

Sosyal medya aracılığıyla herkese açık hale getirilebilecek özel ortamlarda; profesyonel olmayan, saldırgan ve uygunsuz davranışlardan kaçınınız.

Sosyal medya kanallarında siber zorbalıktan veya başkalarını tehdit etmekten kaçınınız.

Bir meslektaşın veya bir sağlık uzmanının itibarına hakaret etmekten kaçınınız.

İşverenin sosyal medya politikalarına uyunuz.

Sosyal medya sözlüğü: Genellikle sosyal medya platformları, blog oluşturma stratejileri ve web sitesi sahipliği ile ilgili terimler.

Şeffaflık ve Açıklık

Sosyal medya; beslenme ve diyetetik uzmanlarına gıda şirketleri, markalar, organizasyonlar ve kurumlarla ortaklıklar yaparak gelir elde etmek ve bir iş kurmak için yeni fırsatlar sunmuştur. Bu pazarlama ortaklıkları finansal olarak faydalı olsalar da, şeffaflık çok önemlidir.

 • Bir ürün veya hizmeti tanıtmak için ödeme kabul eden beslenme ve diyetetik uzmanları, bu pazarlama ilişkisini açıkça belirtmelidir. Aksi takdirde, bu ortaklıktan habersiz olan tüketiciler için yanıltıcı durumlar meydana gelebilir.

Sosyal medyadaki beslenme ve diyetetik uzmanlarının şeffaflık ihtiyacı sadece mesleki etikten dolayı değildir, bu konu Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından zorunlu tutulmaktadır. Piyasadaki hileli, aldatıcı ve haksız uygulamaları engellemekten sorumlu olan FTC’nin onay kılavuzunda belirtildiği üzere; sosyal medyayı kullanan bloggerların ve bireylerin, herhangi bir ödeme aldıklarında, ücretsiz numune veya sponsorlu seyahat gibi bir ticari olgu karşılığında bir ürünü onayladıklarında kamuoyuna, reklam aldıklarını açıkça belirtmelidir. Bir reklamveren olarak beslenme ve diyetetik uzmanları, reklam yasalarınca gerçeğe tabii olmak durumunda olmakta, blog yazısı yazma ve sosyal medyaya yönelik sosyal ilişkileriyle ilgili tüm “maddi bağlantıları” açıkça belirtmelidir.

 • FTC; tüm açıklamaların açık, dikkat çekici ve onaylamanın yapıldığı yere yakın yapılmasını gerektirir. Bu, bir blog veya web sitesindeki genel bir açıklamanın, FTC’nin standartlarına göre yeterli olmadığı anlamına gelmektedir.

FTC, anlaşılması kolay ve üç faktör [yakınlık (talebe yakın), açık (her cihazda görüntülenebilir, blogda derinlere gömülmemiş) ve multimedya (hatta ses ve video)] göz önüne alındığı sürece, açıklamalar için belirli bir dil zorunluluğu kılmamaktadır.

Önerilen sosyal medya açıklamaları (hashtag’leri):

 • #sponsorlu
 • #reklam
 • #ücretli
 • #müşteri
 • X Şirketi incelemem için bana bu ürünü verdi.
 • Bu blog yazısını yazmak için X tarafından finanse edildim.

FTC, maddi bağlantıları açıklamada netliği sağlamak adına rehberini güncellemiştir. Kurum, şimdi #sp, #spon veya #müşteri gibi sadece sınırlı bir kitle tarafından bilinen belirsiz veya kısaltılmış hashtag veya kısaltmalar kullanılmasını önermektedir. #reklam veya #sponsorlu gibi hashtaglerin, özellikle birden fazla hashtag kullanıldığı durumlarda, bir yazının sonundan ziyade başında kullanılması önerilmektedir.

#Partner ve #danışman gibi terimler sıklıkla kullanılır, ancak insanlar durumun maddi olduğunu fark etmeyebilir ve bu gönderiden fayda sağlayan kişi açıkça belli olmaz. Ancak #partner veya #danışman tweetleriyle #ücretli hashtagini de birleştirmek ve daha uzun vadeli bir platformda, “X kişiyi veya X şirketine ücretli bir danışmanım.” yazmak daha iyi bir seçenektir.

Birçok beslenme ve diyetetik çalışanı için zorluk, sadece açıklama gerekliliğini kabul etmekten ibaret değildir, karşılaşabilecekleri değişik ve çeşitli pazarlama ilişkilerine de bu gereklilikleri uyarlamak oldukça güç olabilmektedir.

Açıklama gerektiren bazı yaygın faaliyetler:

 • Bir tarif, fotoğraf, video veya blog yazısı oluşturmak için ödeme kabul etmek,
 • Sosyal medyada hakkında bahsetmek karşılığında kabul edilen ödemeler, hediyeler, kuponlar ve ücretsiz ürünler,
 • Üçüncü bir taraf adına sosyal medyada yorum yapmak veya herhangi bir şekilde üçüncü bir tarafı savunmak için ödeme kabul etmek,
 • Bir Twitter sohbetine ev sahipliği yapmak veya diğer çevrimiçi etkinliklere katılmak için ödeme kabul etmek,
 • Danışman veya danışma kurulu üyesi olarak görev yapmak ve belirli bir faaliyet için tazmin edilmese bile ilgili bir konuda yazı yazmak veya cevap vermek,
 • Bir şirket veya marka için ücretli medya sözcüsü olarak hizmet vermek ve TV röportajlarının videosunu veya sosyal medya kanallarındaki makalelere bağlantılarını paylaşmak,
 • Bir şirket, marka veya kuruluş tarafından ücretsiz seyahat kabul etmek,
 • Bir ürün veya şirketin web sitesine bağlantılı olmak ve komisyon almak vb.

şeklinde sıralanabilir.

Rehberin devamını okumak için tıklayınız.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanları (Diyetisyenler) İçin Sosyal Medya Kullanım Rehberi ve Etik Kuralları 2

Uyarı! BirBes.com içeriklerinin bir bölümü veya tamamı, BirBes. com – Beslenme Biliminin Geleceği’nin daha önceden yazılı izni ve onayı alınmadan kopyalanamaz, yayımlanamaz, hiçbir ortamda kaydedilemez, değiştirilemez ve uyarlanamaz. Bütün yasal haklar saklıdır.

Yoruma Kapalı.