Orucun Kolesterol Üzerine Etkisi Nedir? Beslenme Tavsiyeleri Nelerdir?

Ramazan orucu vücutta birçok fizyolojik, biyokimyasal ve metabolik değişikliklere sebep olur. Bu sebeple bazı biyokimyasal parametreleri değiştirebileceği bilinmektedir.

Çoğu Müslüman ülkede Ramazan ayı boyunca geleneksel olarak tüketilen yiyeceklerin normal yiyeceklere oranla daha yüksek yağ ve şeker içeriğine sahip olduğu bildirilmektedir. Besin alımındaki değişiklikler, ramazan ayındaki beslenme durumu ve bireylerin fiziksel aktivite düzeylerine bağlı olarak farklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Literatür incelendiğinde orucun lipit parametreleri üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların farklı sonuçlar verdiği görülmektedir.

Orucun Sağlıklı ve Hasta Kişilerde Kan Lipitleri Üzerine Etkisini İnceleyen Çalışmalar

Ramazan ayında düzenli oruç tutan, düzenli egzersiz yapan ve düzenli egzersiz yapmayan bireylerin ramazan öncesi ve sonrası kan lipit parametreleri incelenmiştir. Fiziksel olarak aktif gurubun, aktif olmayan gruba göre daha düşük kolesterol ve trigliserid düzeylerine sahip olduğu bildirilmiştir.

Bazı çalışmalarda ise kan lipit profillerinde ve trigliserid değerlerinde önemli bir fark bulunamamıştır.

Çalışmalardaki farklılıkların; beslenme alışkanlıkları, ramazan ayı boyunca diyet rejimindeki değişiklik, kültürel açıdan farklılık gösteren sahur/iftar sofraları, karbonhidrat ağırlıklı besin tüketimi, egzersiz yapma sıklığı ya da hareketsiz yaşam tarzı, vücut kompozisyonu, genetik, cinsiyet, yaş gibi parametrelerden etkilenebileceği düşünülebilir.

Ramazan Ayındaki Beslenme Alışkanlıkları Yüksek Kolesterol Düzeyleri ve Kardiyovasküler Hastalık Riskine Sebep Olabilir Mi?

Ramazan ayındaki besin tercihleri göz önüne alındığında özellikle LDL kolesterol üzerinde olumsuz bir etki söz konusu olabilir. Bizim kültürümüzde yer alan ramazan sofları düşünüldüğünde; ramazan pidesi başta olmak üzere ölçüsüz tüketilen pilav ve börekler, ağır şerbetli hamur tatlıları, yağlı kızartma ve kavurmalar, yağlı et tercihleri ve ramazan öncesine göre düşük fiziksel aktivite yüksek kolesterol düzeyleri için risk oluşturmaktadır. Özellikle oruç tutan yaşlı kesim göz önüne alındığında risk yaşa bağlı olarak daha fazla artmaktadır. Genetik olarak hiperlipidemi öyküsü olan ya da ailesinde kardiyovasküler hastalık bulunan bireylerde ekstra risk altındadır. Kan lipitleri ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek adına aşağıdaki bilgiler önem taşımaktadır.

Amerikan kardiyoloji koleji (ACC) ve Amerikan kalp derneği (AHA) tarafından yayımlanan kılavuzda yüksek LDL kolesterol düzeyleri kardiyovasküler risk olarak değerlendirilmiştir. Kardiyovasküler hastalıklar; hipertansiyon, ateroskleroz, iskemik kalp hastalığı, periferik vasküler hastalık ve kalp yetmezliğini içeren birbiriyle ilişkili bir grup hastalıktır. Epidemiyolojik çalışmalar; HDL seviyeleri ile kardiyovasküler olay riski arasında ters bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yüksek HDL düşük aterosklerotik risk anlamına gelmektedir.

Toplam kolesterol düzeyinin 200 mg/dL’nin altında, LDL kolesterol düzeyinin 130 mg/dL’nin altında ve HDL kolesterol düzeyinin 40 mg/dL’nin üstünde olması beklenir. Trigliserid düzeyinin ise 150 mg/dL’nin altında olması normal aralık olarak kabul edilir. Şeker içerikli gıdalar ve alkol alımı trigliserid seviyesini artırabilir. Çok yüksek aralıktaki trigliserid seviyesi pankreatit riski oluşturur.

Yüksek LDL kolesterol ve trigliserid seviyeleri ile düşük HDL kolesterol seviyeleri, sigara kullanımı, aşırı alkol alımı, yetersiz beslenme, düşük fiziksel aktivite ve stres kardiyovasküler hastalık için birer risk faktörüdür. Yanlış beslenme alışkanlıkları, yüksek LDL kolesterol ve trigliserid seviyeleri ile düşük HDL kolesterol seviyelerine sebep olabilir. Sigara kullanımı, aşırı alkol alımı, yetersiz beslenme, düşük fiziksel aktivite ve stres yaşam tarzımızdan kaynaklanan risk faktörleridir ve değiştirilebilir.

LDL Kolesterol Düzeylerini Düşürmek ve Risklerden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Yaşam tarzı değişiklikleri kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve korunmasında temel rol oynamaktadır. Kardiyovasküler hastalıkların riskini belirleyen bilinen yaşam tarzı faktörleri; kalp dostu bir beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan kaçınma ve sağlıklı vücut ağırlığının korunmasıdır. Yaşamın tümünde olduğu gibi ramazan boyunca ve sonrasında bayramda da yeterli ve dengeli beslenme ile tüm besin gruplarını ve yeterli posa içeren, sağlıklı pişirme teknikleri ile oluşturulmuş bir beslenme tarzı ile bu risklerden korunmak elbette mümkündür.

Kılavuzlar LDL kolesterolü düşürmek için aşağıdaki önerilerde bulunmuştur:

Kardiyovasküler açıdan risk altında olan kişilerin bu önerileri yalnızca ramazan ayında değil tüm dönemlerde uygulamaları ve yaşam tarzı haline getirmeleri durumunda iyi sonuç alacakları unutulmamalıdır. Yalnızca Ramazan ayında değil tüm yaşam boyu uygun olmayan beslenme alışkanlıkları risk altındaki kişileri olumsuz etkilemekle birlikte sağlıklı kişileri de olumsuz etkilemektedir. Aslında yeterli ve dengeli bir beslenme tarzı; israf edilmeden, ihtiyaç duyulduğu ölçüde yapılan yemekler ile sağlıklı ve olması gerektiği gibi bir ramazan geçirmemize katkı sağlayacaktır.


Kul, S., Savaş, E., Öztürk, Z. A., & Karadağ, G. (2014). Does Ramadan fasting alter body weight and blood lipids and fasting blood glucose in a healthy population? A meta-analysis. Journal of religion and health, 53(3), 929-942.

Genç, A., Başkan, A. H., Zorba, E., Şenel, Ö., & Bayrakdar, A. Ramazan Orucunun Yetişkin Erkeklerde Kan Lipit Parametrelerine Etkisi (The Effect of Fastıng on Adult Men Blood Lıpıd Param-Eters Durıng Ramadan.

Meo, S. A., & Hassan, A. (2015). Physiological changes during fasting in Ramadan. J Pak Med Assoc, 65(5 Suppl 1), S6-14.

Nematy, M., Alinezhad-Namaghi, M., Rashed, M. M., Mozhdehifard, M., Sajjadi, S. S., Akhlaghi, S., … & Norouzy, A. (2012). Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: a prospective observational study. Nutrition journal, 11(1), 69.

Kamal, K., Ahmad, Q., Sayedda, K., & Haque, M. (2012). Effect of islamic fasting on lipid profile, total protein and albumin on healthy muslim male subjects of shri ram murti smarak institute of medical sciences, bareilly, uttar pradesh. National journal of medical research, 2(4), 407-710.

Chaouachi, A., Chamari, K., Roky, R., Wong, P., Mbazaa, A., Bartagi, Z., & Amri, M. (2008). Lipid profiles of judo athletes during Ramadan. International journal of sports medicine, 29(04), 282-288.

L. Kathleen Mahan, Janice L Raymond. (Çev. Ed. Gamze Akbulut) Besin & Beslenme Bakım Süreci. 14. Ankara : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2019.


Exit mobile version