Kolesterol Nedir? Neden Artar? Nasıl Düşer?

Kolesterol, hem insanlarda, hem de hayvanlarda; karaciğer tarafından üretilen, mumsu yapıda, yağa benzer steroid ve alkol birleşimi bir maddedir. Vücudun tüm hücrelerinde bulunmaktadır. Vücudumuz ihtiyaç duyduğundan daha fazla kolesterol ürettiği için kolesterolün besinlerden alınmasına gerek yoktur.

Diyet kaynaklı kolesterol sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Kolesterol içeriği yüksek besinlerin, aynı zamanda doymuş yağ miktarı da yüksek olduğundan, kardiyovasküler hastalıkların oluşma riskini arttırabilmektedir.

Kolesterolün İşlevleri

Kolesterol Hangi Besinlerde Bulunur?

Besinler

100 g’da
Kolesterol  miktarı (mg)

Beyin

2165

Yumurta sarısı

875

Yumurta akı

7

Tam yumurta

360

Karaciğer (dana)

217

Tereyağı

Istakoz

191

125

Yağlı peynir

Balık

100

51-54

Dana eti (kemiksiz)
Kuzu eti (kemiksiz)
Koyun eti
Tavuk eti (kemiksiz)
Süt

48

70

72

60

10

 

Kötü Kolesterol (LDL) ve İyi Kolesterol (HDL) Nedir?

Halk arasında kötü kolesterol olarak adı geçen LDL-K (low density lipoprotein), düşük yoğunluklu lipoproteinler ile paketlenerek taşınır. Kolesterolü üretildiği yerden alıp çevre dokulara götürür. Kandaki miktarının 130 mg/dL ‘den düşük olması istenir.

Asıl adı HDL-K olan iyi kolesterol ise, yüksek yoğunluklu lipoproteinler ile taşınan kolesterol türüdür. HDL (high density lipoprotein), kolesterolün dokulardan tekrar karaciğere aktarılmasında ve safra ile uzaklaştırılmasında görevlidir.

 

Kanda Kolesterol Yüksekliği Neden Önemlidir?

Kolesterol miktarının kanda yüksek olması durumunda, fazla kolesterol kan damarlarında birikir ve damar sertliği dediğimiz “ateroskleroz”a neden olur. Fakat, damar duvarlarında biriken maddeler kolesterolden ibaret değildir; kalsiyum, kan pıhtısı ve akyuvarlar da birikme gösterir.

Kolesterol yüksekliği; kalp hastalıklarının yanı sıra, felç, beyni besleyen damarlarda daralma veya tıkanma, bilinç ve konuşma bozukluğu ile denge kaybına da yol açabilir. Tansiyon yüksekliği ile doğrudan bir ilişkisi bulunmamakla birlikte, kolesterol yüksekliğinin damarlara verdiği zararı tetikleyici etkiye sahiptir.

Kan Kolesterol Düzeyi Hangi Durumlarda Yükselir?

Kolesterol Düzeyimizi Dengelemek İçin Neler Yapabiliriz?

Bilim Dünyası “Kolesterol” İçin Ne Diyor?

Ülkemizde yapılan bir çalışmada sonuçlar şöyle; (çalışma sıçanlar üzerinde yapılmış 4 haftalık çalışma olup karbonhidrat olarak sükroz, yağ olarak ayçiçek yağı kullanılmıştır. Bir gruba yüksek karbonhidratlı diyet, diğer bir gruba yüksek yağlı diyet uygulanmıştır.)

Fazla karbonhidrat alımı insülin salgılanmasına neden olur. Fazla salgılanan insülin, kolesterol sentezinin denetleyici enzimi HMG-CoA redüktaz gen ekspresyonunun artışına yol açar, enzimin daha fazla sentezlenmesine ve kolesterol miktarında artışa sebep olur. Ayçiçek yağı ise bitkisel olduğu için kolesterol miktarını artırmaz.

Enerji ihtiyacından fazla karbonhidrat alınırsa, karaciğerde ve yağ dokularında sentezlenen Asetil-CoA enzimleri yağ asidi sentezine, onlar da trigliserid sentezine başlar.


Food and Drug Administration. Cholesterol.

Food and Administration. Key Nutrients and Your Health.

Pfrieger, F.W. Role of Cholesterol in Synapse Formation and Function. Strasbourg, France, 2003.

Kolesterol. Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı. [Çevrimiçi] http://www.turkomp.gov.tr/component_result-557.

Aloğlu, H. Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Kullanımı İle Kolesterolün Azaltılması. Isparta, 2005.

Vatansever, Ş. Yüksek Yağ ve Karbonhidrat Diyetinin Sıçanlarda Toplam Kolesterol Düzeyine Etkisi . Tokat, 2014.

Saran, N. Yulaf Beta-Glukanının Hafif Hiperkolestrolemik Bireylerin Serum Total Kolesterol ve LDL Kolesterol Düzeylerine Etkisi. İstanbul, 2014.

Ma, H., Shieh, K.J. Cholesterol and Human Health. 2006, The Journal of American Science, s. 48,49,50.

Dirican, E. Toplam Kolesterol, LDL, HDL ve Trigliserit Seviyelerinin Yaşa Göre Değişiminin Değişik Regresyon Modelleriyle İncelenmesi. Malatya, 2012.

Acarbay, Ş. ve ark. Düzenli Egzersizin, Sigara ve Alkol Alışkanlığının Kan Lipid ve Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkileri. 2009, Spor Hekimliği Dergisi, s. 121,123.

Karaçıl, M.Ş., Acar Tek, N. Dünyada Üretilen Fermente Ürünler: Tarihsel Süreç ve Sağlık ile İlişkileri. 2013, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, s. 171.


Exit mobile version