Metabolik Sendrom Nedir? Tanı ve Tedavisi Nasıldır?

Dünya üzerinde giderek hızlı bir şekilde etki göstermeye başlayan ve morbiditeye neden olan metabolik sendrom; abdominal obezite, kan lipit bozuklukları, enflamasyon*, insülin direnci, gelişmiş diyabet veya kardiyovasküler hastalıklardan en az ikisinin bulunmasıyla oluşan durumdur.

Tanı Kriterleri Nelerdir?

Kriter Kadın Erkek
HDL < 50 mg/dL < 40 mg/dL
Bel Çevresi (Cm) > 88 cm > 102 cm
Trigliserid

> 150 mg/dL

Kan Basıncı

≥ 130/85 mmHg

Açlık Plazma

Glikozu

110-125 mg/dL

Yukarıda belirtilen 5 kriterden 3’ünün varlığı, metabolik sendrom tanısı almak için yeterlidir. Bu kriterler arasında yer almasa da; proinflamatuvar ve protrombotik durumlar da sendromu tetiklemektedir.

Son 20 yılda, dünya çapında metabolik sendromlu hastaların sayısı oldukça artmıştır. Bu artış, genel olarak obezite ve diyabetle ilişkilendirilmektedir.

Nasıl Önlenebilir?

Metabolik sendrom ile ilişkili kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet; yaşam tarzına uygun bir beslenme, egzersiz ve spor programları ile önlenebilmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri ile sağlanan ağırlık kaybı, sendromda görülen tüm bozuklukları giderici etkiye sahiptir. Beslenme programlarında; metabolik, kardiyovasküler* ve hepatik* komplikasyonları arttırdığı bilinen sigara ve alkole yer verilmemelidir. Beslenme ve spor programlarının diyetisyen ve spor uzmanlarınca yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Sendromun tedavisinde, beslenme düzeninin yetersiz kaldığı durumlarda ilk hedef statinler aracılığıyla LDL’ yi (düşük yoğunluklu lipoprotein) düşürmektir. Aterotrombotik komplikasyonları önlemek amacıyla riskli hastalarda günlük 75-100 mg aspirin önerilmektedir.

Metabolik Sendrom İle İlişkili Hastalıkların Tedavisi

Hastalar ve risk grubu içerisinde olan bireylerin, yukarıda belirtilen her türlü öneriyi; hekim, diyetisyen ve spor uzmanlarınca gerçekleştirmesi gerektiği unutulmamalıdır.


Enflamasyon: Yangı.
Dislipidemi: Kan yağlarının olması gerektiğinden fazla miktarlarda bulunmasıdır.
Kardiyovasküler: Kalp ve damarlarla ilgili.
Hepatik: Karaciğere ait, karaciğerle ilgili olan.
Terapötik: Tedavi edici.

Després, J.-P., & Lemieux, I. (2006). Abdominal obesity and metabolic syndrome. Nature , 881-888.

Eckel, R. H., Grundy, S. M., & Zimmet, P. Z. (2005). The metabolic syndrome. Seminar , 1415-1428.

Işıldak, M., Güven, G. S., & Gürlek, A. (2004). Metabolik sendrom ve insülin direnci. Hacettepe Tıp Dergisi , 96-99.

Oğuz, P. D. (2008). Metabolik sendrom. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni , 1-3.


Exit mobile version