Diyare (İshal) Nedir? Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Diyarede Tıbbi Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalıdır?


ORS: Oral Rehidrasyon Sıvısı
DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü
APA: Amerikan Pediatri Akademisi

Baysal A. ark., P. D. (2016). Diyet El Kitabı. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayın San. Tic. Ltd. Şti.

Doç. Dr. Mendane SAKA, Ö. G. (2017). Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi. P. D. ALPHAN içinde, Hastalıklarda Beslenme Tedavisi (s. 585-588). Ankara: Hatiboğlu Yayınları.


Exit mobile version