Osteoporoz (Kemik Erimesi) Nedir? Nasıl Önlenir? Kimler Risk Altındadır?

Sözcük anlamı ‘delikli, gözenekli kemik’ anlamına gelen osteoporoz, kemiklerin zayıflayarak yapısının bozulması ile karakterize bir iskelet sistemi hastalığıdır. Oluşan kırıklar genellikle; omurga, kalça ve bilek kemiğinde oluşmaktadır. Kırık oluşana kadar sessiz bir hastalık olarak kalabilen osteoporozda, erken tanı ile mortalite ve morbiditeyi azaltmak mümkündür.

DXA tekniği ile; kemik mineral alanı ve kemik mineral içeriği ölçülerek alansal kemik mineral yoğunluğu hesaplanmaktadır. Artmış kırık riski, düşük kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilendirilmektedir.

Osteoporoz İçin Risk Grupları

Osteoporoz ve Uyku İlişkisi

Yaşlı bireylerde görülen uykuya geç dalma probleminin, azalmış kemik mineral yoğunluğu ile ilişkili olduğu ve bu bireylerin osteoporoz için risk altında oldukları bildirilmiştir.

Osteoporoz ve Şeker İlişkisi

Şekerin osteoporoz için büyük bir risk faktörü olduğu, diyetle alınan fazla glikozun; hem kalsiyum, hem de magnezyumun idrarla atılımını arttırdığı, aktif D vitamini düzeylerini düşürerek kalsiyum bağırsak emilimini azalttığı ve osteoklast aktivasyonunu artırarak kemik oluşumunu engellediği bildirilmiştir.

Kemik Kütlesini Etkileyen Faktörler

18-25 yaş aralığında en yüksek düzeye ulaşan iskelet kütlesi, 40 yaşından sonra kemik kaybının başlamasıyla her geçen yıl azalmaktadır.

Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla gözlenen bu kayıp, menopozdan sonra düşen östrojen hormonu konsantrasyonu ile ilişkilendirilmektedir. Cinsiyet, kalıtım, endokrin faktörler (seks hormonları, kalsitriol), beslenme, vücut kitlesi, fiziksel aktivite, sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi kemik kütlesini etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Osteoporoz Önlenebilir Mi?

Kemik kaybını en aza indirgeme ve güçlü bir kemik oluşumu sağlama, osteoporozu önlemede iki önemli faktördür. Kemiklerin güçlü ve sağlam olması, kaybın başladığı dönemde, bu kayıptan daha az etkilenmeyi sağlayacaktır.

Kalsiyum, magnezyum, bakır, manganez ve çinko gibi diğer minerallerle birlikte D ve K vitamini gibi vitaminlerin yeterli miktarlarda tüketimi, kemik mineralizasyonu için büyük önem taşımaktadır.

Kemik mineralizasyonu için gerekli vitamin ve minerallerin besinsel kaynakları aşağıda listelenmiştir:


Stransky, M., Rysava, L. Nutrition as Prevention and Treatment of Osteoporosis. 2009, Physiological Research, s. 7-11.

Rakıcıoğlu, N. Kalsiyum D Vitamini ve Osteoporoz. 2012, Sağlık Bakanlığı, s. 7-21.

FDA. Osteoporosis. 2017, U.S Food and Drug Administration.

Sindel, D., Gula, G. Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi. 2014, Türk Osteoporoz Dergisi, s. 23-29.

Siber Namıduru, E., Tarakçıoğlu, M. K vitamini ve Osteoporoz. 2011, Gaziantep Tıp Dergisi, s. 1-7.

Tong, Q. et al. Sleep Onset Latency is Related with Reduced Bone Mineral Density in Elderly People with İnsomnia:A Retrospective Study. 2018, Dovepress Clinical Interventions in Aging, s. 1525-1530.

Prentice, A. Diet, Nutrition and the Prevention of Osteooporosis. 2004, Public Health Nutrition, s. 227-243.

DiNicolantonio, J., Mehta, M. Not Salt but Sugar as Aetiological in Osteoporosis: A Review. 2018, Science of Medicine, s. 247-25.


Exit mobile version