Gastroözofajiyal Reflü (GÖR) ve Beslenme Tedavisi

Gastroözofajiyal Reflü Nedir?

Mide içeriğinin, midenin girişinden özefagusa* doğru geçişine gastroözofajiyel reflü denir. Bu durum, sağlıklı bireylerde beslenme sonrasında gün içerisinde 8-10 defa gözlenen fizyolojik bir durumdur. Viral enfeksiyonlar, mide fıtığı gibi nedenlerle bu fizyolojik durumun bireylerde artışı ve bazı semptom ve bulgulara neden olması veya özefagus mukozasında zedelenmelere yol açmasıyla “Gastroözofajiyel Reflü Hastalığı” meydana gelir.

Hastalığın Bulguları (Hastaların Şikâyetleri) Nelerdir?

Gastroözofajiyal reflü hastalığı olan bireylerde; mide ve yemek borusunda yanma hissi, göğüs ağrısı, karın ağrısı, bulantı ve kusma, solunum sıkıntıları, regürjitasyon*, geğirme, anemi.

Epidemiyolojk Çalışmalar

Hastalığın Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalı?

Diğer Öneriler:


*Özefagus: Yemek borusu
*Regürjitasyon: Mide içeriğinin ağıza gelmesi

Bozkurt, N., & Yıldız, E. (2014). Sindirim Sistemi Hastalıklarında Beslenme. A. Baysal, M. Aksoy, T. Besler, N. Bozkurt, S. Keçecioğlu, S. Mecanlıgil, et al. içinde, Diyet El Kitabı (s. 145-146). Ankara: Hatiboğlu.

Camilleri M ve ark . (2017). Gastrointestinal Complications of Obesity. Gastroenterology., 1656-1670.

Çizmecioğlu, A. (2011). Konya İl Merkezinde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Prevalansı Çalışması. Konya, Türkiye.

Dağlı , Ü., & Kalkan, İ. H. (2017). Reflü Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişikliklerinin Yeri. Turk J Gastroenterol, 33-37.

Dent J ve ark . (2005 ). Epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut., 710-717.

Erkan, T. (2004). Gastroözofageal Reflü ve Beslenme. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 211-215.

Jung HK ve ark . (2007). Overlap of gastro-oesophageal reflux disease and irritable bowel syndrome: prevalence and risk factors in the general population. Aliment Pharmacol Ther., 453-461.

Keshteli AH ve ark . (2017). The relationship between fruit and vegetable intake with gastroesophageal reflux disease in Iranian adults. J Res Med Sci.

Kürklü , N. S., & Kaner , G. (2015). Gastroözofageal Reflü Hastalığında Beslenmeye Güncel Bakış. Güncel Gastroenteroloji, 139-141.

Yeşil, E. S., & Öztürk, G. (2016). Gastroözofageal Reflü ve Diyet. Güncel Gastroenteroloji, 204-208.


Exit mobile version