Emzirmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir? Emzirmenin Faydaları Nelerdir?

Yaşamın ilk yılları, bebeklerin gelişmesi ve büyümesi için en önemli dönemdir. Anne sütü bu süreçte bebek için en yararlı besin olarak kabul görmektedir. Bebeğin anne sütü ile uzun dönem emzirilmesi; ilk emzirme zamanı, ek besin geçiş süresi, emzirme sıklığı ve annenin iş hayatı ile ilgili faktörlerden etkilenmektedir. Emzirme; bağırsak parazitleri ve anemiyi önleyerek bebeği malnütrisyon ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Bu özelliğin sebebi anne sütündeki immünokompetan hücreler, immünoglobulinler ve çeşitli antimikrobiyal birleşiklerden ileri gelmektedir. Anne sütü ile emzirilen bebeklerde; bakteriyel menenjit, solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonları, lenfoma, lösemi, diyare, sepsis ve nekrotizan enterokolit gibi hastalıkların sıklığı ve şiddetinde azalma gözlenmiştir. Emzirilen bebeklerin; obezite, insüline bağımlı (tip 1) ve insüline bağımlı olmayan (tip 2) diyabet risklerinde azalma gözlenmiştir. Ayrıca anne sütü almamış /anne sütü alan bireyler karşılaştırıldığında yetişkinlerde ve çocuklarda astım hastalığının azaldığı belirlenmiştir.

Emzirme ile annelerde oksitosin düzeyinde artış görülmektedir. Bu artış; uterusun daha hızlı toparlanarak doğum sonrası kanamaların daha az olmasını sağlar. Emziren anneler gebelik öncesi vücut ağırlıklarına daha kolay dönerler.  Ayrıca anneyi; osteoporoz, meme ve uterus kanserinden korumaktadır.

Emzirmeyi Etkileyen Faktörler

Anneye Ait Nedenler

Yenidoğana Ait Nedenler


Aygül Akyüz, Tülay Kaya, Nur Şenel. (2007). Annenin Emzirme Davranışının ve Emzirmeyi Etkileyen Durumların Belirlenmesi. 6(5), 331-335.

Breastfeeding and the Use of Human Milk. (2005). (115).

Eda Cangöl, Nevin Hotun Şahin. (2014). Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzı̇rme Danışmanlığı. 45(3), 100-105.

Onbaşı, D. Ş. (2009). Doğum Öncesinde Anne Adaylarına Verilen Anne Sütü ve Emzirme Eğitiminin Emzirme Oranına ve Süresine Etkisi (Uzmanlık Tezi). Edirne: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Rocio Martin et al. (2003). Human Milk is a Source of Lactic Acid Bacteria for the Infant Gut. 754-758.


Exit mobile version