Tarçının Diyabet Üzerine Etkileri Nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2006’da yayınladığı rapora göre; en fazla görülen kronik hastalıkların başında diyabet gelmektedir. Önümüzdeki 20 yıl içinde dünyada hızlı bir şekilde artarak bir milyar insanı etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle insanlar, tedaviye destek amaçlı çeşitli doğal yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu yöntemlerin başında gelen tarçın, diyabet hastaları için umut oluşturabilmektedir. Tarçın; 2004 yılında yapılan bir klinik çalışmada açlık kan şekerini %18-30 oranında düşürebildiği keşfedildikten sonra büyük ilgi konusu olmuştur.

Tarçının iki önemli türü vardır. Çin tarçını (Cinnamomum cassia) ve Seylan tarçını (Cinnamomum zeylanicum) baharat ve tıbbi amaçlarda kullanılmaktadır. İki türün kimyasal içerikleri de farklılık gösterebilir. Yapılan çalışmalar, tarçının hücresel glukoz metabolizmasını etkileyerek, açlık-tokluk glukozu ve HbA1C seviyesini düşürdüğünü göstermektedir. Klinik çalışmaların çoğunda, Tip 2 diyabet tanısı konmuş hastaların glukoz metabolizması, insülin duyarlılığı ve semptomların hafifletilmesi üzerine olumlu etkileri bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca, son dönemde yapılan çalışmalarda tarçının; antioksidan, antialerjik, antitombotik, antiinflamatuar ve antibakteriyel etkileri olduğunu göstermektedir.

Tarçının Diyabet Üzerine Etkileri

Tüm bunların sonucunda glukoz kullanımı daha uygun şekilde gerçekleşir.

Yapılan Bilimsel Çalışmalar

Ne Kadar Tüketmeliyiz?

Yapılan çalışmalarda, günlük tüketilmesi gereken miktar belirtilememiştir. Tarçının kan şekerini dengeleyici etkisinin görülebilmesi için günlük en az 3 g > toz tarçının kullanılması gerekir. Kan glukoz seviyesine bağlı olarak, ya doğrudan besinler ile ya da kapsül (500 mg kabuk tozu bulunan) halinde tüketilerek, günlük doz 6 grama çıkartılabilir. Günlük doz 6 gramı geçmemelidir.


Nur, B. F., & Akbulut, G. (2012). TİP 2 DİABETES MELLİTUS VE TARÇIN. Bozok tıp dergisi, (39-46).

Aslan, D., & ORHAN, U. (2010). Diyabet Tedavisinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda Destekleri. mised, 32-33.

OLGUN, P., Yrd. Doç. Dr. Hayat , Y., & Gülyüz, U. (2011). Diyabetle Mücadelede Diyabet Risklerinin Belirlenmesi ve Tanılama. turkish family physcian, 41-49.


Exit mobile version