III. ULUSAL BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KONGRESİ - POSTER GÖNDERİMİ

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
 • Sunumu yapılmayan posterlere kongre özet kitapçığında yer verilmeyecektir.
 • Posterin boyutları 50 (yatay) x 70 (düşey) cm dik olarak ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Posterin üst kısmına “kongrenin adı ve logoları içeren” ekte yer alan görsel eklenmelidir. Görsele ulaşmak için tıklayın (*psd, *png, *jpeg)
 • Posterler; amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar dizin halinde belirtilmelidir.
 • Kaynaklar kare parantezler içinde rakam kullanılarak sıralanmalı ve Kaynakça bölümünde de aynı sırayla ulaşılabilmelidir. Hedef kitleye yol gösterici nitelikte az sayıda kaynak konulması önerilmektedir.
 • Poster düzeni açık ve anlaşılır olmalıdır. Posterde uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. 
 • Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yer alacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.
 • Posterin tamamı yazı ve şekillerle doldurulmamalı (metin %20, Şekil %40), okumayı kolaylaştırmak amacıyla boş alanlar (%40) bırakılmalıdır.
 • Sorumlu yazarın e-posta adresi verilmelidir.
 • Yazı karakteri olarak kolay okunur fontlar (Arial, Arial Narrow, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times New Roman gibi) tercih edilmelidir. Okumayı zorlaştıran italik yazı tercihinden kaçınılması önerilir.
 • Kullanılan yazı karakterlerinin tüm metinde sabit tutulması önerilir. Vurgulanmak istenen kısımlar ise ya kalın ya da altı çizili olarak yazılmalıdır.
 • Posterin başlığı 50 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 • Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 16 punto ve koyu, diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 • Metinde bölüm başlıkları 22 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Posterin A4 formatında en az 8-10 adet çıktısı alınmalı ve sunum sırasında yanlarında bulundurmalıdır.
 • Poster baskısı sunucular tarafından alınarak, kongre sabahı en geç saat 10:00’a kadar düzenleme komitesine teslim edilecektir.

POSTER SUNUM KURALLARI

 • Posterler, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Posterlerin panolara takılması konusunda Kongre Düzenleme Kurulu görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaklardır.
 • Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 • Kongre bitişinde geri alınmayan posterlerden Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.

III. ULUSAL BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KONGRESİ - ÖRNEK BİLDİRİ FORMATI

Akademik Poster Örnekleri’ne ulaşmak için tıklayınız.

III. ULUSAL BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KONGRESİ - BİLDİRİ GÖNDERİMİ FORMU

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]


Not: Olası bir problem durumunda; yukarıda yazan tüm bilgileri kongre2019@birbes.com adresine mail olarak gönderiniz.