III. ULUSAL BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KONGRESİ - BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERİMİ KURALLARI
 • Sorumlu yazar ve sunumu yapacak kişinin, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans veya Lisansüstü öğrencisi olması gerekmektedir.
 • Gönderilecek çalışmalar daha önce herhangi bir kongre veya bilimsel dergide yayımlanmamış olmalıdır.
 • Bildiriler; bilimsel nitelikli orijinal araştırma, tamamlanmış bitirme tezi, yüksek lisans tezi veya TÜBİTAK projesi ile “Beslenme ve Diyetetik” konuları kapsamında yer alan derleme çalışma niteliğinde olmalıdır.
 • Bildiri özetleri, e-mail yolu ile TÜRKÇE olarak aşağıda bulunan form ile veya herhangi bir problem durumunda kongre2019@birbes.com adresine gönderilmelidir.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.
 • Bildiri sahipleri bildirilerini mail olarak gönderirken, sunum biçimini sözel ya da poster olarak seçtiklerini belirtmelidir.
 • Bilimsel Kurul gönderilen çalışmaları değerlendirerek, sözel bildiri ya da poster bildiri olacağına karar verecektir.
Son Bildiri Gönderim Tarihi: 25 Nisan 2019
YAZIM KURALLARI
 • Bildiri, aşağıda örneği bulunan özet bildirideki gibi; “amaç, yöntem, bulgular, sonuç, anahtar kelimeler ve kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Derleme çalışmalar, son literatürü içerecek şekilde hazırlanmalı ve konunun içeriği ile ilgili başlıklar ve kaynak bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Özetin tamamı; başlık adı, yazarların adı ve soyadı, kurum adı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir (Kaynaklar bunun dışında olup 10 kaynağı geçmemelidir)
 • Kaynak gösterimi, kaynaklar bölümünde “APA – Altıncı Baskı” düzeni ile yapılmalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde, küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
 • Yazarların öğrenim gördükleri üniversite ve danışman hocalarının isimleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlıklarındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

III. ULUSAL BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KONGRESİ - ÖRNEK BİLDİRİ FORMATI

Bildiri Başlığı: Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık

Yazar İsimleri: Sunucu1, Yazar1, Yazar2, Yazar1, Yazar1

Kurum:

1Xxxx Üniversitesi/ xxxx bölümü, Şehir

2Xxxx Üniversitesi/ xxxx bölümü, Şehir

Amaç: Özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet

Yöntem: özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet

Bulgular: özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet

Sonuç: özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet özet

Anahtar kelimeler: xxx, xxx, xxx, xxxx (alfabetik sırada) (En fazla 5 adet)

Kaynaklar: (En fazla 10 tane ve güncel olması gerekmektedir)

(Eğer tablo, resim vs. gibi eklemeniz gereken veriler var ise bu bölüme eklemelisiniz.)

Sunucunun Adı ve Soyadı:

Sunucunun Mail Adresi:

Sunucunun Telefon Numarası:

III. ULUSAL BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİ KONGRESİ - BİLDİRİ GÖNDERİMİ FORMU

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]


Not: Olası bir problem durumunda; yukarıda yazan tüm bilgileri kongre2019@birbes.com adresine mail olarak gönderiniz.