Bariatrik Cerrahi ve Beslenme

Günümüzde Türkiye’de ve Dünya’da beslenme alışkanlıklarının değişmesi, fiziksel aktivite yetersizliği, hazır…